İmal Usulleri

İmal Usulleri Dersi Laboratuvar grupları OBS üzerinden ilan edilmiştir. Sistemdeki duyuruları dikkatlice inceleyiniz.